לקריאת ההודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים –
יועצים בעלי מומחיות טכנולוגית בתחום מערכות לחצו כאן.

ניתן להגיש הצעות מהמחשב ולא מהמובייל.

אם אתם במחשב ואתם רואים הודעה זו אז הגדילו את הדפדפן.

הגשת הצעות בתחום מערכות
הטופס מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
במידה ונתקלת בבעיה טכנית ניתן לפנות למייל: innovationisrael@keinan-sheffy.co.il
לקריאת ההודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים –
יועצים בעלי מומחיות טכנולוגית בתחום מערכות  לחצו כאן.
לתשומת לב המציעים הפוטנציאליים: הגשת ההצעות תוגבל עד שני תחומים לכל היותר (מתוך חמישה: תוכנה, יצור מתקדם, תקשורת ואלקטרוניקה, מערכות, ומדעי החיים), ועד שלושה תתי-תחומים לכל היותר בכל תחום.
על כל מציע לגבש מראש את החלטתו באילו תחומים ותתי-תחומים להגיש הצעות, בהתאם להערכתו לגבי סיכוייו להיבחר בהליך זה, ובהמשך – בפניות תחרותיות שתערכנה מכוחו. 
ניתן להעלות כל בקשה להבהרה ו/או שאלה עד יום 12.9.2019 לתיבת דואר Offerors_Systems@innovationisrael.org.il.
אתר ההגשה פתוח לקריאה בלבד עד למועד פרסום התשובות. המענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של הרשות, לא יאוחר מיום 25.9.2019.
האתר פתוח להגשת הצעות להיכלל ברשימת המציעים החל מיום 26.9.2019 ולא יאוחר מיום 31.10.2019.  

לתשומת ליבך לא ניתנת אפשרות לשמור את השאלון כמסמך בייניים לאחר סיום ההגשה ולא תינתן אפשרות לחזור אחורה ולהשלים פרטים.
יש להצטייד בכלל המסמכים והניסיון הרלוונטיים לפני סיום ההגשה.
במידה וברצונך להוסיף מסמך או לשנות תיאור כלשהו בשאלון לאחר שהגשת אותו תידרש/י למלא את השאלון מחדש.
מענה לשאלות הבהרה ונספחים מצויים באתר הרשות, יש לקרוא את ההודעות ולעיין בנספחים טרם פנייה לתמיכה הטכנית.

ניסיון רלוונטי:


בחר/י עד 3 תת-תחומים:
המשך